Krąg

Obiekt Krąg położony jest około dwóch kilometrów od samej miejscowości. Chcąc dotrzeć do naszego gospodarstwa należy w miejscowości Krąg skręcić z drogi 205 (Sławno- Polanów) w szutrową drogę tuż przy „Zajeździe Zamkowym”. Po przebyciu około dwóch kilometrów przez pola i las ukarze się hodowla połozona w pięknej dolinie rzeki Grabowej.

Obiekt w Krągu korzysta z wód rzeki Grabowej. Grabowa to piękna rzeka lecz będąc większa od Bieklawy posiada inna termikę ( zimą zamarza), płynąc poprzez pola po wiekszych opadach deszczu niesie dużo zawiesiny. Powoduje to trochę gorsze warunki do hodowli ryb, zwłaszcza w ich najmłodszym stadium. Hodowla korzysta także z wód źródlanych do inkubacji ikry i podchowu wylęgu i narybku. Aby w pełni wykorzystać potencjał hodowli obiekt wspomaga się zakupem narybku. Zazwyczaj „zakup” odbywa się od siostrzanej farmy w Kusiczkach, jednak sporadycznie posiłkujemy się narybkiem od innych zaufanych hodowców.

W Krągu również wodę wykorzystujemy dwukrotnie. Po przejściu przez pierwszy poziom stawów woda jest przewietrzana a następnie natleniana w studniach natleniających. Po drugim poziomie mikrosito o średnicy 2,4 m filtruje wodę, która trafia na dwa osadniki a następnie na lagunę gdzie dopełnia się proces oczyszcanania.