Kusiczki

Obiekt usytuowany w miejscowości Kusiczki niedaleko Kusic kierunek Bartolino. Kusice to miejscowość 3 km na południe od DK nr 6 zajazd w miejscowości Niemica pomiędzy Sławnem a Koszalinem

Hodowla na rzece Bielawa, Czysta woda jak i wody podskórne umożliwią produkcję ryb od stadium ikry. Na obiekt nie wprowadza się innych ryb, tylko ikrę. Obecnie ikra zakupywana jest o farm wyspecjalizowanych w produkcji ikry zarówno polskich jak i z innych krajów europejskich głownie Francji, Danii czy Hiszpanii a nawet z krajów tak odległych jak USA. W przeszłości sami prowadziliśmy selekcję oraz sztuczne tarło pstrąga tęczowego, jednak specjalizacja farm spowodowała iż obecnie tę przyjemność pozostawiliśmy innym. Sami przeprowadzamy tylko tarło pstrąga potokowego.

Obiekt w Kusiczkach produkuje głównie narybek, produkcją dzieli się ze współpracującym Krągiem. Część produkcji jest sprzedawana innym hodowcą do dalszego chowu. Pozostały narybek chowany jest do wielkości ryby towarowej. Warunki termiczne rzeki Bielawy umożliwiają produkcję i sprzedaż w okresie zimowym. Zapewnia to dostawy surowca dla stałych klientów w tym okresie.

W procesie produkcji wykorzystujemy budynki w których znajdują się wylęgarnie i podchowalnie (to takie żłobki i przedszkola), w nich ziarenko ikry wylęga się i z larwy przeistacza w malutką rybkę. Dla komfortu maluchów wodę filtrujemy i wzbogacamy czystym tlenem. Następnie narybek trafia na stawy. Każdy wyposażony jest w niezależne zasilanie wodą, posiada urządzenie wtłaczające czysty tlen do wody jak i pomiar poziomu tlenu w wodzie i jej temperatury. Wszystko po to aby ryby żyły w komfortowych warunkach bez stresu spowodowanego zbyt niskim poziomem tlenu rozpuszczonego w wodzie na co ryby łososiowate są bardzo wrażliwe. Na tym obiekcie wodę wykorzystujemy dwukrotnie , oznacza to, że woda po przepłynięciu przez pierwszy poziom stawów jest uzdatniana i grawitacyjnie wpływa na drugi poziom. Uzdatnianie polega na mechanicznym odfiltrowaniu nieczystości stałych powstałych w procesie produkcji mikrositem oraz przewietrzeniu wody powietrzem wtłaczanym sprężarką boczno kanałową. Przewietrzanie usuwa z wody gazy powstałe podczas oddychania ryb głównie dwutlenku węgla oraz natlenienie wody.

Po drugim poziomie stawów mikrosito oddziela frakcję stałą , a osadnik spełnia rolę oczyszczalni biologicznej.