Operacja #10

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze”

Beneficjent: Gospodarstwo Rybackie „TRZY PSTRĄGI” Mirosław Skołysz i Tomasz Skołysz s.c.
Tytuł operacji: Rozbudowa oraz wyposażenie ośrodka pstrągowego „Niemica II”
Cel operacji: Zwiększenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw z sektora akwakultury

Przewidywane wyniki operacji:
– poprawa warunków przechowywania sprzętu rybackiego,
– poprawa bezpieczeństwa weterynaryjnego obiektu,
– zapewnienie możliwości transportu ryb świeżych w warunkach chłodniczych,
– poprawa dobrostanu oraz jakości ryb na etapie podchowu i tuczu,
– zapewnienie właściwej pielęgnacji terenów zielonych.

Wartość operacji
1 278 376,62 złotych brutto

Wkład Funduszy Europejskich
389 748,98 złotych