Operacja #2

Inwestor: Gospodarstwo Rybackie „TRZY PSTRĄGI” Mirosław Skołysz i Tomasz Skołysz s.c.

Tytuł operacji: Budowa i wyposażenie ośrodka pstrągowego „Niemica II”.

Cel operacji: Zwiększenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw z 
sektora akwakultury.

Przewidywane wyniki operacji:
– wzrost wielkości produkcji pstrąga w Polsce o 525 ton rocznie,
– wzrost zatrudnienia o co najmniej czterech pracowników zatrudnionych na umowę o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy,
– hodowla ryb prowadzoną zgodnie z wymaganiami sanitarno – weterynaryjnymi oraz ochrony środowiska,
– uzyskanie wysokiego poziomu bezpieczeństwa w zakresie zagrożeń bakteriologicznych i wirusologicznych,
– organizacja pracy zgodną w wymaganiami bhp,
– redukcja poziomu stresu ryb poprzez zakup urządzeń przyśpieszających czas wykonywania manipulacji,
– skrócenie cyklu produkcji pstrąga na wskutek zapewnienia optymalnych warunków hodowli,
– poprawa warunków sanitarnych sprzedaży ryby świeżej poprzez organizację procesu załadunku ryb, produkcji i magazynowania lodu,
– redukcja objętości produkowanych odpadów.

Wartość operacji:

11 551 997,13 złotych brutto

Wkład Funduszy Europejskich:

3 520 234,35 złotych