Operacja #3

Inwestor: Gospodarstwo Rybackie „TRZY PSTRĄGI” Mirosław Skołysz i Tomasz Skołysz s.c.

Tytuł operacji: Utworzenia łańcucha dostaw ryb produkowanych w Niemicy przez Gospodarstwo Rybackie „TRZY PSTRĄGI” Mirosław Skołysz i Tomasz Skołysz s.c.

Cel operacji: Zakup samochodu ciężarowego przystosowanego do transportu ryb w zbiornikach oraz utworzenie jednego miejsca pracy.

Przewidywane wyniki operacji:
– utworzenie kompletnego łańcucha dostaw do naszych odbiorców ryb żywych oraz zalodowanych wyprodukowanych w prowadzonym obiekcie w Niemicy,
– uniezależnienie się od odbiorców dysponujących własnym transportem / zewnętrznych firm transportowych,
– rozszerzenie rynku zbytu produktów na całą Polskę,
– wzrost świeżości / jakości dostarczanej ryby gdyż będzie mogła efektywniej dostosować czas i przebieg procedur przed załadunkiem do faktycznego terminu odbioru ryb,
– przejęcie gestii transportowej tj. bezpośredniego wpływu na czas oraz prawidłowość przebiegu procesu transportu ryb,
– uzyskanie możliwości podwyższenia cen sprzedaży oferowanych ryb,
– zmniejszenie dotychczasowego ryzyka weterynaryjnego związanego z korzystaniem z obcych środków transportu ryb dopuszczanych na teren hodowli.

Wartość operacji:

424 210,76 złotych brutto

Wkład Funduszy Europejskich:

146 576,55 złotych