Operacja #4

Beneficjent:            „Gospodarstwo Rybackie Krąg” Tomasz Skołysz i Janusz Skołysz Spółka Cywilna

Tytuł operacji:        Zmniejszenie ilości zużywanych antybiotyków i leków oraz racjonalizacja zużycia wody w Gospodarstwie Rybackim Krąg poprzez wprowadzenie systemu szczepień immersyjnych i iniekcyjnych narybku oraz wydłużenie okresu hodowli narybku na wodzie źródlanej dzięki wprowadzeniu systemów recyrkulacji wody na stawach narybkowych

Cel operacji:          Zwiększenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw z sektora akwakultury

Przewidywane wyniki operacji:

– istotne zmniejszenie ilości zużywanych antybiotyków i leków stosowanych w celach profilaktycznych oraz leczniczych,
– redukcja wskaźników śmiertelności narybku oraz ryby tuczowej poprzez wzrost odporności ryb na czynniki chorobotwórcze,
– poprawa efektywności gospodarowania dostępnymi zasobami wodnymi hodowli poprzez dohodowywanie narybku do większego gramażu przed przeniesieniem na wodę rzeczną,
– niewielka, rzędu 2%, redukcja zużycia pasz wynikająca ze zwiększenia żarłoczności i szybszego wzrostu masy ryb związanych z wyższą zdrowotnością oraz obniżoną śmiertelnością.

Wartość operacji:

733 322,31 złotych brutto

Wkład Funduszy Europejskich:

223 573,87 złotych