Operacja #5

Inwestor:                „Gospodarstwo Rybackie KUSICZKI” Mirosław Skołysz i Janusz Skołysz Spółka Cywilna

Tytuł operacji:        Zmniejszenie ilości zużywanych antybiotyków i leków w Gospodarstwie Rybackim Kusiczki  poprzez wprowadzenie systemów szczepień narybku oraz uzdatniania wody używanej w wylęgarni i podchowalnii.

Cel operacji:           Zwiększenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw z sektora akwakultury.

Przewidywane wyniki operacji:
– istotne zmniejszenie ilości zużywanych antybiotyków i leków stosowanych w celach profilaktycznych oraz leczniczych,
– redukcja wskaźników śmiertelności narybku oraz ryby tuczowej poprzez wzrost odporności ryb na czynniki chorobotwórcze,
– niewielka, rzędu 1%, redukcja zużycia pasz wynikającą ze zwiększenia żarłoczności i szybszego wzrostu masy ryb związanych z wyższą zdrowotnością.

Wartość operacji: 

736 524,00 złotych brutto

Wkład Funduszy Europejskich: 

224 550,00 złotych