Operacja #8

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze”

Beneficjent:             „Gospodarstwo Rybackie KUSICZKI” Mirosław Skołysz i Janusz Skołysz Spółka Cywilna

Tytuł operacji:          Montaż instalacji fotowoltaicznej oraz pompy ciepła w Gospodarstwie Rybackim Kusiczki

Cel operacji:            Ochrona i odbudowa wodnej różnorodności biologicznej oraz wspieranie ekosystemów związanych z akwakulturą i promowanie zasobooszczędnej akwakultury

Przewidywane wyniki operacji:

– redukcja kosztów zakupu energii elektrycznej,
– poprawa bezpieczeństwa energetycznego obiektu poprzez wzrost niezależności obiektu od zewnętrznej sieci elektroenergetycznej,
– bezobsługowość instalacji,
– redukcja emisji dwutlenku węgla do atmosfery na poziomie 30 – 32 ton rocznie (w ujęciu ogólnopolskim),
– wzrost udziału produkcji energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych (w ujęciu osiągnięcia celu ogólnopolskiego),
– redukcja emisji spalin z obu kotłów podgrzewających wodę w zasobniku cwu w budynku socjalno – gospodarczym.

Wartość operacji:

233 62,00 złotych brutto

Wkład Funduszy Europejskich:

71 225,61 złotych