Operacja #9

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze”

Beneficjent:             Gospodarstwo Rybackie „TRZY PSTRĄGI” Mirosław Skołysz i Tomasz Skołysz s.c.

Tytuł operacji:          Montaż instalacji fotowoltaicznej w ośrodku pstrągowym „Niemica II”

Cel operacji:            Ochrona i odbudowa wodnej różnorodności biologicznej oraz wspieranie ekosystemów związanych z akwakulturą i promowanie zasobooszczędnej akwakultury

Przewidywane wyniki operacji:

– redukcja kosztów zakupu energii elektrycznej,
– poprawa bezpieczeństwa energetycznego obiektu poprzez wzrost niezależności obiektu od zewnętrznej sieci elektroenergetycznej bezobsługowość instalacji,
– redukcja emisji dwutlenku węgla do atmosfery na poziomie 25 – 35 ton rocznie (w ujęciu ogólnopolskim),
– wzrost udziału produkcji energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych (w ujęciu osiągnięcia celu ogólnopolskiego).

Wartość operacji:

223 860,00 złotych brutto

Wkład Funduszy Europejskich:

68 250,00 złotych