Operacje UE

 • Operacja #11

 • Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze”

  Beneficjent: Gospodarstwo Rybackie KUSICZKI Mirosław Skołysz i Janusz Skołysz S.C.

  Tytuł operacji: Rozbudowa [ więcej ]

 • Operacja #10

 • Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze”

  Beneficjent: Gospodarstwo Rybackie „TRZY PSTRĄGI” Mirosław Skołysz i Tomasz Skołysz s.c.
  [ więcej ]

 • Operacja #9

 • Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze”

  Beneficjent:             Gospodarstwo Rybackie „TRZY PSTRĄGI” Mirosław Skołysz i Tomasz Skołysz s.c.

  Tytuł [ więcej ]

 • Operacja #7

 • Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze”

  Beneficjent:             „Gospodarstwo Rybackie KRĄG” Tomasz Skołysz i Janusz Skołysz Spółka Cywilna

  Tytuł operacji:          [ więcej ]

 • Operacja #6

 • Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze

  Beneficjent:         „Gospodarstwo Rybackie KRĄG” Tomasz Skołysz i Janusz Skołysz [ więcej ]

 • Operacja #5

 • Inwestor:                „Gospodarstwo Rybackie KUSICZKI” Mirosław Skołysz i Janusz Skołysz Spółka Cywilna

  Tytuł operacji:        Zmniejszenie ilości zużywanych antybiotyków i leków w Gospodarstwie Rybackim Kusiczki  poprzez wprowadzenie systemów szczepień [ więcej ]

 • Operacja #4

 • Beneficjent:            „Gospodarstwo Rybackie Krąg” Tomasz Skołysz i Janusz Skołysz Spółka Cywilna

  Tytuł operacji:        Zmniejszenie ilości zużywanych antybiotyków i leków oraz racjonalizacja zużycia wody w Gospodarstwie Rybackim Krąg poprzez wprowadzenie [ więcej ]

 • Operacja #3

 • Inwestor: Gospodarstwo Rybackie „TRZY PSTRĄGI” Mirosław Skołysz i Tomasz Skołysz s.c.

  Tytuł operacji: Utworzenia łańcucha dostaw ryb produkowanych w Niemicy przez Gospodarstwo Rybackie „TRZY PSTRĄGI” Mirosław Skołysz i Tomasz Skołysz [ więcej ]

 • Operacja #2

 • Inwestor: Gospodarstwo Rybackie „TRZY PSTRĄGI” Mirosław Skołysz i Tomasz Skołysz s.c.

  Tytuł operacji: Budowa i wyposażenie ośrodka pstrągowego „Niemica II”.

  Cel operacji: Zwiększenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw z 
sektora akwakultury.

  [ więcej ]
 • Operacja #1

 • Inwestor: „Gospodarstwo Rybackie KRĄG” Tomasz Skołysz i Janusz Skołysz Spółka Cywilna

  Tytuł operacji: Zakup maszyn, urządzeń, wyposażenia i środków transportu wraz z niezbędnymi robotami budowlanymi w celu poprawy zdrowotności i [ więcej ]