Produkcja

Hodowla Ryb Łososiowatych – Skołysz to rodzinne gospodarstwo rolne zajmujące się hodowlą ryb od 1978 roku. Produkujemy obecnie trzy gatunki ryb:

Obecnie gospodarstwo składa się z dwóch ściśle współpracujących ze sobą obiektów hodowlanych: Kusiczki na rzece Bielawie (dopływ Grabowej) i Krąg na rzece Grabowa.

Budowa obiektu Kusiczki została zakończona w 1997 roku, składa się on z trzydziestu stawów różnej wielkości, wylęgarni z podchowalnią na wodzie źródlanej, podchowalni na wodzie rzecznej oraz budynków towarzyszących (magazyny,biura). Natomiast na obiekcie Krąg mamy 70 stawów różnej wielkości , wylęgarnię z podchowalnią na wodzie źródlanej, systemy oczyszczające wody poprodukcyjne oraz inne obiekty towarzyszące.