10 maja 2019

Zapytanie ofertowe GR Kusiczki

Szanowni Państwo,
Zwracamy się̨ do Państwa z prośbą o przedstawienie oferty na sprzedaż, dostawę, montaż oraz pierwsze uruchomienie zespołu urządzeń stacji uzdatniania wody dla celów wylęgu i podchowu pstrąga w pomieszczeniu budynku wylęgarni ryb w ośrodku pstrągowym Kusiczki. Zgodnie z zamieszczoną specyfikacją:

01 Zapytanie ofertowe Kusiczki SUW

02 Wzór oferty Kusiczki SUW