04 września 2019

Zapytanie ofertowe GR Kusiczki

Szanowni Państwo,

Zwracamy się do Państwa z prośbą o przedstawienie oferty na kompleksową przebudowę sieci elektroenergetycznej 0,4kV wraz z budową kontenerowej stacji

transformatorowej 15/0,4kV na terenie ośrodka hodowli pstrąga w miejscowości Kusiczki gmina Malechowo.

01 Zapytanie ofertowe Kusiczki sieć energetyczna

02 Wzór oferty Kusiczki sieć energetyczna

03 Projekt umowy Kusiczki

04 Przedmiar robót Kusiczki